Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
200 EP
Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 6: Bản tính toán và thuyết minh
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 7:Thuyết minh và san nền
30 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) theo hình thức BT
300 EP
Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng
100 EP
Thuyết minh biện pháp thi công bấc thấm của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
30 EP
Biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ
30 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]