Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) theo hình thức BT
300 EP
Thuyết minh biện pháp thi công bấc thấm của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
30 EP
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]