Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) theo hình thức BT
300 EP
Thuyết minh biện pháp thi công bấc thấm của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
30 EP
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]