Hồ sơ thiết kế trạm biến áp xây công suất 2000KVA
100 EP
Bản vẽ chi tiết Trạm kios đôi 2 x 1250 kVA
100 EP
Bản vẽ chi tiết Trạm kios đơn 750 kVA
100 EP
Bản vẽ Trạm kios đơn 1250 kVA
100 EP
Thiết kế và lắp đặt trạm biến áp một cột
50 EP
Hồ sơ thiết kế trạm biến áp 110kV cấp điện cho Khu công nghiệp
200 EP
Báo cáo thiết kế phương án Trạm biến áp cấp điện 110kV
50 EP
Bản vẽ thiết kế Chi tiết trạm biến áp kios 630kV-22/0,4kV
50 EP
Hồ sơ dự thầu Thiết kế, cung cấp vật tư, xây dưng và lắp đặt thiết bị hòa đồng lưới điện trạm biến áp 110kV
100 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]