Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Văn phòng cho thuê
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khách sạn và khu vui chơi giải trí
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bệnh viện
70 EP
Định mức vật tư trong xây dựng
0 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 4: Dự toán
30 EP
Hồ sơ cấp phép xây dựng Nhà ở gia đình
30 EP
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]