Quyết định 02/2001/QĐ-TCDL – Quyết định của tổng cục trưởng tổng cục du lịch về việc sửa bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
0 EP
Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
0 EP
TCVN 9238:2012 ISO 14164:1999 phát thải nguồn tĩnh - xác định lưu lượng thể tích dòng khí trong các ống dẫn khí - phương pháp đo tự động
0 EP
TCVN 9595-3:2013 ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 độ không đảm bảo đo - phần 3: hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (gum:1995)
0 EP
TCVN 6615-2-5:2013 IEC 61058-2-5:2010 thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-phần 2-5: yêu cầu cụ thể đối với bộ lựa chọn chuyển đổi
0 EP
TCVN 6615-2-4:2013 IEC 61058-2-4:2003 thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-phần 2-4: yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt độc lập
0 EP
TCVN 6615-2-1:2013 IEC 61058-2-1:2010 thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-phần 2-1:yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt lắp trên dây mềm
0 EP
QCVN 51: 2012/BGTVT quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép
0 EP
QCVN 50: 2012/BGTVT quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí
0 EP
QĐ số: 2139/QĐ-TTg vv Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
0 EP
Các định nghĩa, khái niệm trong hoạt động xây dựng
15 EP
QCVN 12:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
0 EP
TTLT 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
0 EP
TT 18/2013/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT-BXD về xác định đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở
0 EP
TT 02/2013/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
0 EP
TT 04/2013/TTLT-BXD-BTC Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ
0 EP
TT 12/2009/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
0 EP
TT 01/2012/TT-BXD Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
15 EP
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
0 EP
QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
0 EP
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
0 EP
Thông tư số 02/2014/TT-BXD Hướng dẫn thi hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng
0 EP
Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD Ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
0 EP
Quyết định 06/2010/QĐ-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
15 EP
Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Quy định lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]