Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị đóng cắt (cơ khí hoặc điện tử) lắp trên dây mềm dùng cho thiết bị được thao tác bằng tay, bằng chân hoặc bằng hoạt động khác của con người
Date published: 12.02.2015 | 15:39
Available in Ebook
Văn bản khác
0 EP

TCVN 6615-2-1:2013 IEC 61058-2-1:2010 thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-phần 2-1:yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt lắp trên dây mềm

Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị đóng cắt (cơ khí hoặc điện tử) lắp trên dây mềm dùng cho thiết bị được thao tác bằng tay, bằng chân hoặc bằng hoạt động khác của con người.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]