TCVN 9445:2013 ISO 7259:1988 van cửa bằng gang sử dụng dưới lòng đất vận hành bằng quay tay
0 EP
TCVN 9443:2013 ISO 6002:1992 van cửa có nắp bắt bu lông
0 EP
TCVN 9442:2013 ISO 5996:1984 van cửa bằng gang
0 EP
TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công
0 EP
TCVN 9039:2011 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh - đá vôi
0 EP
TCVN 9034:2011 Vữa và bê tông chịu axit
15 EP
TCVN 9033:2011 Gạch chịu lửa cho lò quay - kích thước cơ bản
0 EP
TCVN 9032:2011 Vật liệu chịu lửa - gạch kiềm tính manhêdi spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay
0 EP
TCVN 9031:2011 Vật liệu chịu lửa - ký hiệu các đại lượng và đơn vị
0 EP
TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - phương pháp thử
0 EP
TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - yêu cầu kỹ thuật
15 EP
TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ
0 EP
TCVN 8878:2011 Phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng
15 EP
TCVN 8862:2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
0 EP
TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 12: xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
0 EP
TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 11: xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
15 EP
TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 10: xác định độ rỗng cốt liệu
0 EP
TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 9: xác định độ rỗng dư
0 EP
TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 8: xác định hệ số độ chặt lu lèn
0 EP
TCVN 8860-7:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 7: xác định độ góc cạnh của cát
0 EP
TCVN 8860-6:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 6: xác định độ chảy nhựa
0 EP
TCVN 8860-5:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 5: xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén
0 EP
TCVN 8860-4:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 4: xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời
0 EP
TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 3: xác định thành phần hạt
0 EP
TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 2: xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm
0 EP
Trang 2/9
2
... 9
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]