Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng coban oxit trong thủy tinh màu.
Date published: 17.02.2015 | 01:26
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 9181:2012 thủy tinh màu - phương pháp xác định hàm lượng coban oxit

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng coban oxit trong thủy tinh màu.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]