Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chợ Giang tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Date published: 05.09.2015 | 10:16
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chợ Giang tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu QHCT là 18.486 m2 (1,8486 ha).

Vị trí địa lý khu đất cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp ĐT304 và khu dân cư hiện có.

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện có.

- Phía Nam giáp đường nội thị.

- Phía Bắc giáp đường dân sinh và khu dân cư hiện có.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các nội dung như sau:

1-Phần thuyết minh: thuyết minh tổng hợp, tờ trình phê duyệt.

2.Phần bản vẽ

- Bản đồ sơ đồ vị trí

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ tổ chức không gian cấp điện

- Bản đồ tổ chức không gian thông tin liên lạc  

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Bản đồ hiện trạng đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống.

- Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]
Open popup