Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm phê duyệt: năm 2005

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, quy chế quản lý

2- Bản vẽ

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Hiện trạng sử dụng đất

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất

+ Định hướng quy hoạch đợt đầu

+ Định hướng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Cấp điện, Cấp nước)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 23.03.2015 | 09:48
Available in Ebook

QHC-Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Vĩnh Yên đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm phê duyệt: năm 2005

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, quy chế quản lý

2- Bản vẽ

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Hiện trạng sử dụng đất

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất

+ Định hướng quy hoạch đợt đầu

+ Định hướng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Cấp điện, Cấp nước)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]
Open popup