Thành tin quy hoạch:

- Tỷ lệ: 1/500

- Quy mô: 188 ha

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất, Kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ phối cảnh

+ Định hướng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Vệ sinh môi trường, Cấp điện, Cấp nước, Thông tin liên lạc, Tổng hợp đường dây đường ống)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 25.03.2015 | 09:39
Available in Ebook

QHCT-Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Tp.Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Thành tin quy hoạch:

- Tỷ lệ: 1/500

- Quy mô: 188 ha

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất, Kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ phối cảnh

+ Định hướng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Vệ sinh môi trường, Cấp điện, Cấp nước, Thông tin liên lạc, Tổng hợp đường dây đường ống)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]