Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt

2- Bản vẽ

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Hiện trạng sử dụng đất

+ Sơ đồ cơ cấu các phương án

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ phối cảnh

+ Định hướng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Cấp điện, Cấp nước, Thông tin liên lạc, Tổng hợp đường dây đường ống)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 24.03.2015 | 09:22
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc – Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt

2- Bản vẽ

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Hiện trạng sử dụng đất

+ Sơ đồ cơ cấu các phương án

+ Định hướng quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ phối cảnh

+ Định hướng hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Cấp điện, Cấp nước, Thông tin liên lạc, Tổng hợp đường dây đường ống)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]
Open popup