Thứ năm, 13-12 GMT+7

TCVN 4519:1998 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình

TCVN 4519:1998 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, cấp nước nóng các nồi hơi cấp nhiệt độ để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, công cộng, nhà công nghiệp  và các công trình phụ khác.

TCVN 4519:1998 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình_Tải file

Đường dẫn của bản tin này: http://thuvienxaydung.net/cap-nuoc/tcvn-45191998-he-thong-cap-thoat-nuoc-ben-trong-nha-va-cong-trinh.html
© Thư viện: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: no-reply@thuvienxaydung.net