Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
  Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản vè quy hoạch và những quan điểm quan trọng trong Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững.
Thông tư 04/2013/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.
Từ ngày 10/6 tới, Thông tư 04/2013/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.
Hội thảo xây dựng thành phố thông minh và hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia
Sự kiện do VP KOTRA, Bộ  Hạ tầng Đất đai, Giao thông và Hàng hải, Hàn Quốc phối hợp với Bộ Xây Dựng, Việt Nam tổ chức.
Khắc phục hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai
Sáng 14/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Nhà nước nên trưng mua thay vì thu hồi đất
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và lấy ý kiến nhân dân. Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, Dự thảo Luật phải cụ thể hơn nữa, quan tâm hơn đến quyền lợi của người dân.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]