Luận văn - Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD Khu công nghiệp Hòa Tâm - tỉnh Phú Yên

Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD Khu công nghiệp Hòa Tâm - tỉnh Phú Yên 

 

 

 

Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu hiện trạng công tác chuẩn bị kỹ thuật với việc phòng chống thiên tai lũ lụt của khu công nghiệp Hoà Tâm.

- Nghiên cứu các tác động của thiên tai lũ lụt, nước biển dâng ảnh hưởng đến khu công nghiệp Hoà Tâm.

- Đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai lũ lụt.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật phòng chống ngập lụt trong công tác quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm. Trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cụ thể nhằm phòng chống ngập lụt do nước biển dâng vì bão và do nước sông dâng, vì lũ ở sông Bàn Thạch.

- Giới hạn không gian nghiên cứu: Khu công nghiệp Hòa Tâm, Tỉnh Phú Yên.

- Thời gian: giai đoạn 2010 – 2025.

Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu

- Đánh giá hiện trạng ngập úng, ngập lụt khu vực nghiên cứu.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác CBKT phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu vực nghiên cứu

- Đề xuất một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập úng, ngập lụt cho khu vực.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu.

- Phương pháp phân tích, đánh giá các thông tin được thu thập.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh.

- Phương pháp kế thừa có chọn lọc những kết quả đã nghiên cứu về khu công nghiệp Hòa Tâm.

Kết quả nghiên cứu

- Đưa ra được các giải pháp để phòng tránh ngập lụt, giảm nhẹ hậu quả do ngập lụt tại khu công nghiệp Hoà Tâm, tỉnh Phú Yên.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

- Nghiên cứu chung các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, để thuận tiện trong quản lý, hiệu quả trong công tác phòng tránh ngập lụt và giảm thiểu hậu quả do thiên tai, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển khu công nghiệp bền vững trong tương lai.

- Luận văn là tài liệu tham khảo cho các nhà chuyên môn, các nhà hoạch định chính sách trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai do ngập lụt.

- Đây cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên, những người quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai do ngập lụt

Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1:Tổng quan CBKT phòng tránh ngập lụt tại khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên.

Chương 2:Cơ sở khoa học của công tác CBKT Khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên với vấn đề phòng tránh ngập lụt.

Chương 3:Đề xuất các giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên.

 

Link tải luận văn: http://www.mediafire.com/view/?2ucs9p4ts6da9oa

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CÙ HUY ĐẤU

TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ HOÀN

NƠI CÔNG TÁC  : PHÒNG QUY HOẠCH VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACUD

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]