Luận văn - Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD khu đô thị mới Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD khu đô thị mới Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung luận văn:

Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu hiện trạng công tác chuẩn bị kỹ thuật với việc phòng chống thiên tai lũ lụt của khu đô thị Chân Mây.

- Nghiên cứu các tác động của thiên tai lũ lụt, triều cường, nước biển dâng ảnh hưởng đến khu đô thị Chân Mây.

- Đề xuất các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai lũ lụt.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật phòng chống ngập lụt.

- Giới hạn không gian nghiên cứu: Khu đô thị mới Chân mây, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian: giai đoạn 2010 – 2020.

Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu

- Đánh giá hiện trạng ngập úng, ngập lụt khu vực nghiên cứu.

- Nghiên cứu các yếu tố thiên tai tác động đến khu vực.

- Đề xuất công thứctính toán lũ, công thức tính toán thủy lựcnhằm đưa ra các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho khu vực.

- Đề xuất một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm phòng tránh ngập úng, ngập lụtcho khu vực.

- Ứng dụng kết quảtính lũ trong việc xác định cao độ nền xây dựng cho khu vực.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu.

- Phương pháp phân tích, đánh giá các thông tin được thu thập.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh.

- Phương pháp kế thừa có chọn lọc những kết quả đã nghiên cứu về khu đô thị Chân Mây .

Hướng kết quả nghiên cứu

- Đưa ra được các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật phòng tránh ngập lụt, giảm nhẹ hậu quả do ngập lụt tại khu đô thị Chân mây, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

-  Nghiên cứu chung các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, để thuận tiện trong quản lý, hiệu quả trong công tác phòng tránh ngập lụt và giảm thiểu hậu quả do thiên tai, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong tương lai.

-  Làm ví dụ điển hình cho các khu đô thị có điều kiện địa hình tương tự  trong cả nước.

Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1:Tổng quan CBKT phòng tránh ngập lụt tại khu đô thị Chân Mây, tỉnh thừa Thiên Huế.

Chương 2:Cơ sở khoa học của công tác CBKT Khu đô thị Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế với vấn đề phòng tránh ngập lụt.

Chương 3:Đề xuất các giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong QHXD khu đô thị Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Link tải luận văn: http://www.mediafire.com/view/?kxu04mrb1yb1yc4

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. PHẠM TRỌNG MẠNH

TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NƠI CÔNG TÁC  : PHÒNG QUY HOẠCH VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACUD

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]