Luận văn - Phân tích, đánh giá rủi ro tài chính của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khi thực hiện các dự án nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp

Luận văn - Phân tích, đánh giá rủi ro tài chính của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khi thực hiện các dự án nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nhằm vận dụng lý thuyết về rủi ro và  quản lý rủi ro trong quá trình  thực hiện các dự án đầu tư xây dựng để phân tích và đánh giá rủi ro tài chính của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khi tham gia các  dự án xây dựng chung cư cho người thu nhập thấp

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro trong đầu tư xây dụng dự án Chung cư cho người thu nhập thấp.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm các vấn đề: Dự án chung cư cho người thu nhập thấp .Phân tích tổng hợp , đánh giá các rủi ro tài chính khi thực hiện dự án đo lường các giá trị rủi ro, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro .

Phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận để nghiên cứu dựa trên :

- Lý thuyết kinh tế học Mác-Lênin: Triết học Mác- Lênin và kinh tế chính trị học

- Lý thuyết kinh tế học của nền kinh tế thị trường.

- Lý thuyết kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng.

Phương pháp nghiên cứu:

Áp dụng phương pháp định tính, phương pháp định lượng, phương pháp định tính kết hợp định lượng, phương pháp điều tra và các phương pháp toán học.

TÁC GIẢ: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. LÊ KIỀU 

 

Link tải:

Link 1  Link 2

Nếu không tải được file vui lòng liên hệ với ban quản trị acud.vn qua hòm thư acud.vn@gmail.com để được hỗ trợ.

acud.vn sưu tầm

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]