Các TCVN liên quan đến Quản lý, đánh giá chất lượng nước
Các TCVN liên quan đến Quản lý, đánh giá chất lượng nước
TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN 4519:1998 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
TCVN 4519:1998 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
TCVN 7336:2003 Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
TCVN 7336:2003 Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
3 tiêu chuẩn về tính toán lưu lượng chữa cháy trong nhà và công trình
3 tiêu chuẩn về tính toán lưu lượng chữa cháy trong nhà và công trình
Quyết định 16/2008/ QĐ-BXD  Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước
Quyết định 16/2008/ QĐ-BXD Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước
TCXDVN 310 2004 Vật liệu lọc
TCXDVN 310 2004 Vật liệu lọc
TCN 121-2002 Quản lý vận hành hồ chứa nước
TCN 121-2002 Quản lý vận hành hồ chứa nước
TCVN 5641 1991Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Quy phạm thi công nghiệm thu
Quy phạm này áp dụng để thi công và nghiệm thu phần xây dựng bể chứa nước, chứa dầu và sản phẩm của dầu có dạng hình trụ, hình hộp, hoặc các dạng khác bằng bê tông cốt thép đặt ngầm, đặt trên mặt đất hoặc đặt nửa nổi, nửa chìm  Chú thích: Quy phạm này khuyến khích áp dụng cho bể chứa nước.
TCVN 4513 1988 Cấp nưóc bên trong
TCVN 4513 1988 Cấp nưóc bên trong
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]