Các TCVN liên quan đến Quản lý, đánh giá chất lượng nước

Các TCVN liên quan đến Quản lý, đánh giá chất lượng nước

TCVN 5524:1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn_Tải file

TCVN 5525:1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về việc bảo vệ nước ngầm_Tải file

TCVN 5294:1995 Chất lượng nước  -Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung_Tải file

TCVN 5295:1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu_Tải file

TCVN 5296:1995 Chất lượng nước - Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống_Tải file

TCVN 5942:1995 Chất lượng nước-Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt_Tải file

TCVN 5943:1995 Chất lượng nước-Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ_Tải file

TCVN 5944:1995 Chất lượng nước-Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm_Tải file

Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống_Tải file

TCVN 5002:2003 Chất lượng nước sinh hoạt_Tải file

TCVN 5945:2005 Tiêu chuẩn nước thải Công nghiệp_Tải file

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]