TCN 121-2002 Quản lý vận hành hồ chứa nước

TCN 121-2002 Quản lý vận hành hồ chứa nước

Tiêu chuẩn này áp dụng bắt buộc đối với việc lập và ban hành Qui trình vận hành điều tiết (QTVHĐT) các hồ chứa nước thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, có công trình tràn đóng mở bằng cửa van hoặc thiết bị điều tiết khác để trữ, cấp nước và xả lũ

Khi thực hiện Tiêu chuẩn này phải đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm hiện hành khác có liên quan.

TCN 121-2002 Quản lý vận hành hồ chứa nước_Tải file

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]