TCVN 7336:2003 Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

TCVN 7336:2003 Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler tự dộng bằng nước, bọt ( sau đây gọi là hệ thống sprinkler) trong các tòa nhà và công trình xây dựng mới hoặc cải tạo

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho hệ thống chữa cháy tràn ngập điều khiển bằng sprinkler, đầu bc và điều khiển từ xa hoặc bằng tay

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống chữa cháy đối với:

- Các tòa nhà có chức năng đặc biệt và các thiết bị công nghệ ngoài các tòa nhà đ

- Các phòng ngầm đặt dưới mặt đất của công nghiệp khai khoáng

- Bể xăng dầu

TCVN 7336:2003 Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt_Tải file

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]