0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh Bắc Kạn

+ Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi