0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2030, thành phố Cần Thơ

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2030, thành phố Cần Thơ

+ Bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(tungbn-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi