0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Các văn bản pháp lý

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi