0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Danh mục các dự án phân kỳ đầu tư theo giai đoạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi