0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

+ Tờ trình phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi