0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

+ Tờ trình phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt minh Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: Barn thuyeest minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi