0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn           

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt dự toán Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn  

+ Bản đồ hiện trạng mạng lưới phát sóng, phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ hiện trạng mạng lưới truyền thanh cơ sở tỉnh Bắc Kạn                          

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi