0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.xls)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi