0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển rau an toàn giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển rau an toàn giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi