0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển tài nguyên nước giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển tài nguyên nước giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn           

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển tài nguyên nước giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn           

+ Bản đồ vị trí vùng quy hoạch liên quan

+ Bản đồ phân vùng khai thác tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh nước mặt

+ Bản đồ phân vùng mực nước lớn nhất có thể khai thác tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi