0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp mạng lưới điện tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ QH_02: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, điểm dân cư tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ QH_03: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Kạn

+ QH_04: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ QH_05: Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn

+ QH_06: Bản đồ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn  

+ QH_07: Bản đồ vị trí tỉnh Bắc Kạn và mối quan hệ trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

+ QH_08: Bản đồ định hướng tổ chức lãnh thổ tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi