0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ hành chính huyện Chợ Mới

+ QH_02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

+ QH_03: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng

+ QH_04: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch các điểm dân cư, dô thị

+ QH_05: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch một số nghành lĩnh vực

+ QH_06: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

+ QH_07: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi