Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới
200 EP
Xây dựng nông thôn gắn kết với phát triển đô thị góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “ Xanh- Văn hiến- Văn minh- Hiện đại”” có môi trường sống, làm việc tốt.
0 EP
Quy hoạch xây dựng vùng TPHCM trong mối liên hệ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM
0 EP
Depopulating Mega-city and Urban Problems of Metropolitan Fringe: A Case Study of Iga City, Mie Prefecture, Japan
0 EP
Hướng dẫn kỹ thuật đấu nối thoát nước thải
25 EP
Đồ án Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam
25 EP
Giới thiệu một số vật liệu mới và công nghệ tiên tiến trong xây dựng đường ô tô và sân bay
15 EP
Tổng quan về sự cố công trình xây dựng
15 EP
Nghiên cứu đề xuất chọn tiêu chuẩn lũ tính toán thiết kế tràn sự cố
15 EP
Tính toán lũ thiết kế, lũ PMF công trình hồ chứa Tả Trạch – tỉnh Thừa Thiên Huế
20 EP
Phần I: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam
15 EP
Tư duy ''biến chất thải thành tài nguyên'' - Một phương lớn trong nghiên cứu môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam
15 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai
15 EP
Đề án ''Một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp''
15 EP
Giáo trình Trắc Địa
15 EP
Chất thải rắn đô thị
15 EP
Chất thải rắn Nông nghiệp và Nông thôn
15 EP
Chất thải rắn công nghiệp
15 EP
Tác động của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn
15 EP
Báo cáo môi trường quốc gia
15 EP
Chất thải rắn Y tế
15 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]