0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Báo cáo môi trường quốc gia

Quản lý chất thải rắn

Hiện trạng, tồn tại và giải pháp

 

Trong nhiều năm công tác quản lý CTR đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đảng và nhà nước, thể hiện bằng nhiều chính sách, pháp luật quản lý CTR đã được quy định BVMT 1994, luật BVMT 2005, chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2010…Các chiến lược đặt ra công tác cụ thể cho công tác quản lý CTR hiện nay…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi