0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

Tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Quảng Ninh là một trong 7 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cùng với Hà Nội và Hải Phòng được xem là một trong ba đầu tàu thúc đẩy nền kinh tế vùng; là địa phương duy nhất trong cả nước vừa có đường biên giới trên bộ (118,8 km) và trên biển (gần 191 km) với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), là một trong những cửa ngõ hợp tác, giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai khu vực phát triển năng động giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á thông qua tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam (Việt Nam)... Quảng Ninh có diện tích đất tự nhiên 6.178,2 km2, có bờ biển dài 250 km, có 2.077 hòn đảo đá, đất (chiếm 2/3 số đảo của Việt Nam), trên 40.000 ha bãi triều và hơn 20.000 ha diện tích eo biển và vịnh. Có 13 đơn vị hành chính (04 thành phố, 02 thị xã và 07 huyện), trong đó 10/13 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với biển. Dân số có 1,32 triệu người (năm 2019).

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Mục tiêu Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Ninh: Quy hoạch nhằm đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2011-2020, dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định được các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển và phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững dài hạn trên cả 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường. Quy hoạch là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ninh sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo tính khách quan, khoa học; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Quy hoạch tỉnh đưa ra được phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn; lựa chọn được các phương án tổ chức, phát triển hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu quả, là cơ sở cho việc đề xuất: phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng có vai trò động lực; phương án tổ chức phát triển mạng lưới và không gian cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu... và giải pháp bố trí không gian phát triển hợp lý nhằm giải quyết các xung đột về không gian trên địa bàn tỉnh cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hiệu quả các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Quy hoạch tỉnh đưa ra được phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của từng khu vực và khả năng kết nối đồng bộ, tổng thể trong tỉnh và vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

- Thời điểm báo cáo: 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Ninh

+ Thuyết minh Báo cáo dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi