0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf)

-Căn cứ Quyết định số 3600 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc  phòng-an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Mục tiêu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

* Thời điểm báo cáo: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi