0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

Trong năm 2011 nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động gây ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt kinh tế - văn hóa – xã hội. Do đó ngành GTVT tỉnh BRVT cũng đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là về đầu tư phát triển hạ tầng GTVT. Ngành GTVT đã xây dựng chương trình hành động và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ, các bộ ngành TW và UBND tỉnh, bước đầu vượt qua giai đoạn khó khăn và đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2011.

- Mục tiêu năm 2012: xác định việc thúc đẩy phát triển cảng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển dịch vụ logictics trên địa bàn tỉnh làm tiền đề cho đầu tư, phát triển dịch vụ logictics, chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông theo đúng quy hoạch đã được duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu về đầu tư và khai thác hệ thống cảng và các khu công nghiệp, nhằm góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015

* Thời điểm báo cáo: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi