0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

-Thực hiện Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

* Thời điểm báo cáo: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi