0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch năm 2011 sở Nông nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

- Năm 2010, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 05 năm 2006 – 2010, ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá cả một số vật tư nông nghiệp tăng cao, mùa mưa đến muộn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vụ hè thu, dịch heo tai xanh xảy ra trên địa bàn tỉnh,… Song, ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp – nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường công tác kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên sản xuất nông nghiệp năm 2010 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Đồng thời, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản nên hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp – nông thôn tiếp tục được tăng cường nhằm cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt cho người dân nông thôn.

* Thời điểm lập Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch năm 2011 sở Nông nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2010

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch năm 2011 sở Nông nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi