Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị khu trung tâm lịch sử của TP. Hồ Chí Minh
Date published: 21.09.2013 | 07:59
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử của TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tập trung về việc rà soát hiện trạng và công tác quản lý biệt thự thời Pháp tại TPHCM, đưa ra các vấn đề gặp phải và rút ra kinh nghiệm nghiên cứu sơ bộ. Giới thiệu về bối cảnh ở Pháp nói chung và ở Lyon nói riêng về sự phát triển của khái niệm di sản kể từ cách mạng Pháp, đăng ký khu phố cổ của Lyon vào danh mục di sản của UNESCO và việc lập dự án cải tạo di sản. Từ đó xây dựng cơ sở tổng hợp nhanh về tình hình di sản và các vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản ở TPHCM và đưa ra các yếu tố chiến lược trọng điểm nên tuân thủ để triển khai công tác bảo tồn di sản tại TPHCM có hiệu quả.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]