0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Chất thải rắn đô thị

Báo cáo môi trường quốc gia

Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng của các đô thị Việt Nam và trở thành nhân tố tích cực đối với phát triển KT- XH của đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mang lại về KT- XH, đô thị hóa cũng tạo ra sức ép về nhiều mặt, dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường và phát triển bền vững…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi