Khảo sát phân tích nguồn phát thải từ đô thị
Date published: 01.04.2014 | 11:17
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Chất thải rắn đô thị

Báo cáo môi trường quốc gia

Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng của các đô thị Việt Nam và trở thành nhân tố tích cực đối với phát triển KT- XH của đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mang lại về KT- XH, đô thị hóa cũng tạo ra sức ép về nhiều mặt, dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường và phát triển bền vững…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]