Khảo sát phân tích nguồn phát thải từ trung tâm y tế
Date published: 01.04.2014 | 11:01
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Chất thải rắn Y tế

Báo cáo môi trường quốc gia

Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế chủ yếu là bệnh viện; các cơ sở Y tế khác như trung tâm vận chuyển cấp cứu phòng khám sản phụ khoa, nhà hộ sinh, phòng khám ngoại trú, trung tâm lọc máu… Hầu hết các CTR y tế đều có tính chất độc hại và tính đặc thù khác với CTR khác…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]