0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Chất thải rắn Y tế

Báo cáo môi trường quốc gia

Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế chủ yếu là bệnh viện; các cơ sở Y tế khác như trung tâm vận chuyển cấp cứu phòng khám sản phụ khoa, nhà hộ sinh, phòng khám ngoại trú, trung tâm lọc máu… Hầu hết các CTR y tế đều có tính chất độc hại và tính đặc thù khác với CTR khác…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi