Tài liệu trình bày tổng quan công tác quy hoạch Hà Nội trước và sau khi mở rộng địa giới hành chính, phân tích những cơ hội và thách thức trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn th
Date published: 03.10.2013 | 16:31
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Chiến lược quản lý quy hoạch thủ đô Hà Nội

Tài liệu trình bày tổng quan công tác quy hoạch Hà Nội trước và sau khimở rộng địa giới hành chính, những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong quy hoạch xây dựng từ năm 1998 cho tới nay. Tài liệu cũng phân tích những cơ hội vàthách thức trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, đề ra các chiến lược trong công tác lập – quản lý quy hoạch Thủ đô Hà Nội

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]