Tài liệu tập trung vào hiện trạng sở hữu riêng trong chung cư tại TPHCM, khung pháp lý liên quan đến sở hữu chung cùng các vấn đề về quy chế, tổ chức, quản lý sở hữu chung, sở hữu riêng để đưa ra
Date published: 21.09.2013 | 08:08
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Chung cư và khái niệm về sở hữu riêng trong chung cư ở TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tập trung giới thiệu và phân tích: hiện trạng về sở hữu riêng trong chung cư tại TPHCM, khung pháp lý liên quan đến sở hữu chung như: các văn bản quan trọng, phân biệt chung và riêng, các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ các bên liên quan, bảo hành và bảo trì tòa nhà, các vấn đề liên quan đến quản lý, bảo hiểm và tranh chấp đưa ra các quy chế, tổ chức và quản lý về sở hữu chung và riêng trong lĩnh vực nhà ở. Các vấn đề về quy chế, tổ chức và quản lý sở hữu chung, sở hữu riêng trong chung cư cũng được xem xét. Từ đó làm cơ sở tổng hơp và khuyến nghị về phát triển nhà ở theo mức thu nhập của hộ gia đình, đóng góp phát triển xã hội, làm rõ về hợp đồng mua bán, phát triển hệ thống bảo hiểm, chú trọng đến công tác quản lý và thiết lập các điều kiện cải thiện hệ thống.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]