Biến đổi khí hậu là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh..

(lnv)

Date published: 25.09.2014 | 10:44
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh..

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]