Tài liệu phân tích về việc quản lý giao thông công cộng tại TP.HCM và Hà Nội, đưa ra kinh nghiệm quản lý, tổ chức và chính sách giao thông đô thị tại Pháp, từ đó có những khuyến nghị cho việc thành
Date published: 21.09.2013 | 14:56
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Cơ quan tổ chức giao thông và mô hình quản lý doanh nghiệp khai thác

Tài liệu tập trung phân tích về việc quản lý, những thách thức và định hướng phát triển giao thông công cộng tại TPHCM và Hà Nội. Đưa ra bối cảnh về quản lý, tổ chức, các chính sách, quy hoạch và kết nối mạng lưới giao thông đô thị tại Pháp. Trên cơ sở đó có những khuyến nghị cho việc thành lập và hành động cụ thể của cơ quan tổ chức giao thông đô thị .

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]