Tài liệu tập trung vào tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam, cụ thể là ở TPHCM, giới thiệu hệ thống thông tin đất đai và bất động sản ở Pháp, thủ tục mua đất ở Việt Nam và Pháp, giới thiệu
Date published: 21.09.2013 | 08:20
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản

Tài liệu tập trung phân tích: tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam và cụ thể hơn về thực trạng thị trường bất động sản ở TPHCM và triển vọng tăng trưởng đến năm 2050 đồng thời đưa ra dữ liệu sẵn có, mục đích, yêu cầu, các bước lập cơ sở dữ liệu và lấy quận 6 TPHCM làm ví dụ. Đưa ra hệ thống thông tin đất đai và bất động sản  về việc phân chia thị trường, thu thập dữ liệu, hợp đồng mua bán ở Pháp và các thủ tục mua đất ở Việt Nam và Pháp. Giới thiệu các loại dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Từ đó đưa ra các khuyến nghị, các dự báo về phát triển trong tương lai.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]