Bài báo cáo giới thiệu tổn quan về không gian ngầm của các đô thị Việt Nam và những vấn đề còn tồn tại, đưa ra một số giải pháp bố trí và thi công các công trình ngầm đô thị.
Date published: 27.02.2014 | 22:27
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Công trình ngầm và không gian ngầm của Việt Nam hôm nay và ngày mai

Bài báo cáo giới thiệu tổng quan về không gian ngầm của các đô thị Việt Nam và những vấn đề còn tồn tại, đưa ra một số giải pháp bố trí và thi công các công trình ngầm đô thị.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]