Tài liệu tập trung vào thực trạng công tác quản lý và đầu tư trong lĩnh vực cấp nước tại TPHCM, kinh nghiệm thực tế từ Casablanca, Maroc, từ đó đánh giá và đưa ra khuyến nghị về phương thức điều
Date published: 21.09.2013 | 10:05
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Điều hành và đầu tư tài chính dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải

Tài liệu tập trung giới thiệu và phân tích thực trạng, định hướng phát triển và các chủ thể tham gia vào lĩnh vực cấp nước tại TPHCM và việc quản trị đa chủ thể trong cấp nước và xử lý nước thải tại các thành phố lớn ở các nước mới nổi. Đưa ra cách thức quản lý dịch vụ cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải ở Casablanca, Maroc và hai dự án tại TPHCM. Từ đó đưa ra tổng hợp, đánh giá và khuyến nghị về phương thức điều hành và đầu tư tài chính dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]